Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


water (วอ-เทอะ) n. vt. vi.
1. น้ำ
2. น้ำลายไหล, น้ำออก, เอาน้ำ, กินน้ำ, ให้น้ำ, ทำให้จาง, เติมน้ำ, รดน้ำ
3. การล้างหนหนึ่ง, ชะ, ล้าง
4. ปัสสาวะ, ถ่ายปัสสาวะ
5. น้ำของเพชร, ชั้น, ชนิด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน