Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wash (ว็อฌ) n. adj. vt. vi.
1. อาบ, ฉาบ, ทา, ป้าย, แต้ม, ปูนสำหรับฉาบ, รอยป้าย, (สี) ตก, น้ำบ้วนปาก, ยาล้างตา, น้ำใส่ผม, ระลอก, ดินทราย, ชุบ
2. ล้าง, ล้างชาม, ล้างหน้าและมือ, น้ำล้างชาม
3. เศษ (มนุษย์)
4. ซัก, โรงซักรีด, เสื้อผ้าที่ซักแล้ว
5. ซัด, ไหลโชย, เซาะ
6. โกรก, กลั้ว, สระ (ผม)
7. (แมว) เลีย
8. ชะ, ทำให้เปียก
9. ละลาย, ทำให้ละลาย
10. ร่อน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน