Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


warp (วอพ) n. vt. vi.
1. เส้นด้ายตามยาวในเครื่องทอผ้า, เส้นยืน
2. โค้ง, งอ
3. ทำ (จิตใจ) ให้วิปริต, ความวิปริต, ทำให้ปรวนแปร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน