Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


warn (วอน) vt. vi.
1. เตือน, เป็นการเตือน, คำเตือน, เครื่องเตือนสติ
2. แจ้งล่วงหน้า, บอกให้ทราบ, บอกเหตุ, สัญญาณบอกเหตุ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน