Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


warming pad
1. เครื่องให้ความอบอุ่นที่ใช้ไฟฟ้าหรืออย่างอื่นสำหรับใส่แนบกับตัวหรืออุ่นที่นอน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน