Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


warder n.
1. ผู้ป้องกัน, ดู ward พิทักษ์
2. ยาม, ผู้คุมนักโทษถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่า wardress (วอ-ดเร็ซ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน