Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ward (วอด) n. vt.
1. ตำบลในนคร
2. ตึกหนึ่งหรือแผนกหนึ่งของคุก, แดน
3. แผนกของโรงพยาบาล
4. ผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถ ซึ่งอยู่ในความพิทักษ์ของผู้ปกครอง, ผู้ที่อยู่ในความอุปถัมภ์
5. ความอารักขา, ความปกครอง = wardship (วอด-ฌิพ)
6. ปัดปัอง, ปัดเป่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน