Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


war-den (วอ-ด'น) n.
1. ผู้พิทักษ์, ผู้อุปถัมภ์, ผู้ปกครองหรือรักษา, ผู้ปกครองนักเรียน, ผู้ปกครองสัตว์ป่า
2. นายคุก, พัศดี
3. นายอำเภอ, ผู้ว่าราชการเมือง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน