Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wanting (วอน-ทิง) adj. pre.
1. อยาก, สิ่งต้องการ, ความต้องการ, ความปรารถนา, ปรารถนา, ต้องการ
2. ควร (ตัดผม, ถูกเฆี่ยน), น่าจะต้อง
3. จำต้องใช้(ความระมัดระวัง) ของจำเป็น, จำเป็นต้อง, จำเป็นต้อง
4. ขาด, ขาดแคลน, บกพร่อง, ไม่มี
5. ให้หา, หาตัว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน