Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


want (ว็อนท) n. vt. vi.
1. อยาก, สิ่งต้องการ, ความต้องการ, ความปรารถนา, ปรารถนา, ต้องการ
2. ควร (ตัดผม, ถูกเฆี่ยน), น่าจะต้อง
3. จำต้องใช้(ความระมัดระวัง) ของจำเป็น, จำเป็นต้อง, จำเป็นต้อง
4. ขาด, ขาดแคลน, บกพร่อง, ไม่มี
5. ให้หา, หาตัว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน