Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


want ad
1. แจ้งความสั้น ๆ ในหนังสือพิมพ์ แสดงความประสงค์จะซื้อของหรือจ้างคน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน