Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


waffle iron
1. ซึ่งทำเป็นรูปเหล็กแบนสองแผ่นประกบกัน คล้ายเหล็กนาบทองม้วน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน