Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


vortices (ฝอ-ทิซีส) p.
1. สะดือทะเล, น้ำวน
2. ลมวน
3. วน, สิ่งใดที่วนเวียนหรือดูด, ความวนเวียน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน