Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


volte-face (ฝอลทฟาซ-) n.
1. การหันตัวกลับอย่างรวดเร็ว
2. การกลับหน้ามือเป็นหลังมือ
3. การกลับความเห็น, การแปรพักตร์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน