Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


volt (ฝอลท) n.
1. หน่วยวัดแรงดันไฟฟ้า = แรงดันที่จะพากระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ ผ่านความต้านทานหนึ่งโอมห์ม, การหลบในการดวลดาบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน