Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


volley (ฝอล-ลิ) n. vt. vi.
1. การยิงพร้อมกัน
2. การขว้างกราวหนึ่ง
3. (คำสบถ) พักหนึ่ง
4. ลูกยังไม่ตกดิน, ลูกสวน, ตีลูกสวน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน