Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


volatilize (ฝอล-อะทิไลส) vt. vi.
1. ระเหย, ระเหยง่าย, ทำให้เป็นไอ
2. (อารมณ์) เปลี่ยนแปลงง่าย, ร่างเริง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน