Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


voidance (ฝอยด-แอ็นซ) n.
1. การทำให้เป็นโมฆะ
2. การออก, การถ่าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน