Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


vocationalism (โฝะเค-ฌะแนะลิส'ม) n.
1. ลัทธิถืออาชีพเป็นสำคัญในนโยบายการศึกษาของพลเมือง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน