Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


vocation (โฝะเค-ฌัน) n.
1. เสียงเรียกร้อง (จากพระผู้เป็นเจ้า)
2. ความจำใจ (เพราะหน้าที่บังคับ)
3. ความปรารถนา
4. หน้าที่, อาชีพ, งาน
5. เกี่ยวกับหน้าที่, เกี่ยวกับอาชีพ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน