Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


vocabulary (โฝะแคบ-อิวเลริ) n.
1. ดู voice เสียง, ประมวลศัพท์, พจนานุกรมเฉพาะวิชาหนึ่ง ๆ หรือหนังสือของผู้แต่งคนหนึ่ง ๆ, คำที่ใช้, คำพูด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน