Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


vizier
1. อัครมหาเสนาบดีหรือเสนาบดีในประเทศแขก เช่น ตรุกีสมัยเมื่อมีพระเจ้าแผ่นดิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน