Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


vividness (ฝีฝ-อิดเน็ซ) n.
1. ปลาบเข้าตา, ช่วงโชติ, จ้า, แจ๊ด
2. แหลม, โลดโผน
3. เสียว, ซ่าน
4. (ความจำ) แจ่มใส
5. (ความคิด) แจ่มแจ้งอย่างกับตาเห็น, เห็นจริงเห็นจัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน