Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


visit (ฝีส-อิท) n. vt. vi.
1. ไปหา
2. ไปดู, เยี่ยม, เยียน, เยี่ยมเยียน
3. มาตรวจ, ไปตรวจ
4. ไปมาหาสู่
5. มาสู่, (โรค) แพร่มาถึง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน