Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


virtual (เฝอ-ชวล) adj.
1. โดยแท้จริง, เท่ากับ, เหมือน, ทีเดียว, นั่นเอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน