Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


virility (ฝิรีล-อิทิ) n.
1. ซึ่งสามารถแพร่พันธุ์ได้, มีลูกได้เหมือนข้าวเปลือก
2. เป็นลูกผู้ชาย, ความเป็นลูกผู้ชาย, แข็งขัน, ขึงขัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน