Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


virilism (ฝี-ริลิส'ม) n.
1. ลักษณะผู้ชายที่มีอยู่ในผู้หญิงบางคน เช่น มีหนวด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน