Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


vintage (ฝีน-ทิจ) n. adj.
1. องุ่นที่เก็บได้ปีหนึ่ง, เหล้าองุ่นที่ทำได้ในปีหนึ่ง
2. ฤดูที่ทำเหล้าองุ่น
3. ชนิดของเหล้าองุ่น
4. ปูน, อายุ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน