Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


video tape
1. แถบพลาสติกเคลือบสารแม่เหล็กสำหรับบันทึกภาพ สำหรับออกอากาศทางโทรทัศน์ ใช้แทนฟิล์มภาพยนตร์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน