Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


vicarious (ไฝแค-เรียซ) adj.
1. (ตำแหน่ง, อำนาจ) ในฐานะเป็นผู้แทน
2. (งาน, ความทุกข์) ที่ต้องทดแทนผู้อื่น
3. (ความรู้สึก) ที่ได้รับ เพราะใจพลอยคิดไปด้วย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน