Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


vibrator (ไฝ-บเรเทอะ) n.
1. เครื่องสั่นที่ใช้ในการต่าง ๆ
2. คอยล์เต้นที่ใช้ตัดกระแสไฟตรงให้เป็นไฟสลับ
3. ลิ้นของปี่
4. เครื่องนวดไฟฟ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน