Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


vestry (เฝซท-ริ) n.
1. ห้องเก็บเสื้อพิธีในโบสถ์, ห้องสวดมนต์, ห้องประชุมติดต่อกับโบสถ์
2. คณะไวยาวัจกร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน