Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


vestment (เฝซท-เม็นท) n.
1. เครื่องหุ้มห่อ, เสื้อผ้า, เสื้อพิธี, เครื่องยศ
2. ผ้าปูที่บูชา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน