Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


vest (เฝ็ซท) n. vt. vi.
1. เสื้อกั๊กผู้ชาย, แต่งตัว, ห่อหุ้ม, ปกคลุม
2. เสื้อคอแหลมของผู้หญิงคล้ายเสื้อกั๊ก, เสื้อยึดชั้นใน, ให้ไว้กับ, ยกให้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน