Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


verse (เฝิซ) n.
1. โคลง, ฉันท์, กาพย์ หรือกลอน
2. บทหนึ่งในคัมภีร์คริสต์ศาสนา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน