Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


veritable (เฝ-ริทะบ'ล) adj.
1. โดยแท้จริง, จริงๆ, ของจริง, ความจริง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน