Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


verify (เฝ-ริไฟ) vt.
1. พิสูจน์
2. สอบ, สอลทวนความจริง
3. ตรงกันกับ, เป็นจริงตาม (คำทำนาย)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน