Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


verbatim (เฝอเบ-ทิม) adj. adv.
1. (อ้างถ้อยคำ) คำต่อคำ, ทุกๆ คำ, ตรงตามคำพูด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน