Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


verbal inflexion
1. การผันของกริยา, เกี่ยวกับถ้อยคำ
2. ด้วยปาก
3. (การแปล) ที่ยึดตามถ้อยคำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน