Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


verb used in a causal sense
1. กริยาที่ก่อเหตุ คือกรรมกริยาที่นำมาใช้เป็นสกรรมกริยา เช่น เรือลอย เปลี่ยนเป็น ฉันลอยเรือ หรือ ฉันทำให้เรือลอย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน