Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


veil (เฝล) n. vt. vi.
1. ผ้าคลุมหน้าผู้หญิง, คลุม
2. ม่าน, กั้นม่าน, ปกปิด, ฉาก, เครื่องบังมรณกรรม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน