Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


vault of heaven
1. ฟ้าครอบ, ห้องที่มีหลังคาโค้ง
2. ห้องใต้ถุนมักใช้เป็นที่เก็บเหล้าองุ่นเรียกว่า wine vault หรือที่ฝังศพของสกุลเรียกว่า family vault

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน