Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


vassal (แฝซ-แซ็ล) n.
1. ผู้ครอบครองที่ดินโดยได้รับสิทธิมาจากพระเจ้าแผ่นดิน หรือขุนนางผู้ใหญ่ในสมัย feudalism
2. ทาส, ข้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน