Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


varnish (ฝา-นิฌ) n. vt.
1. น้ำมันชักเงา, เงา, มัน
2. เคลือบ, ทาน้ำมัน
3. ความเคลือบแฝง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน