Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


variation (แฝริเอ-ฌัน) n. vt. vi.
1. ดู vary เปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, ผันผวน, ผันแปร
2. ไม่เหมือนกัน, ห่างกัน, ผิดกัน
3. ขึ้น ๆ ลง ๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน