Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


vapourize (เฝ-เพอะไรส) vt. vi.
1. กลายเป็นไอทำให้เป็นไอ, ระเหยพล่าม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน