Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


valve guide
1. ฝาประกับก้านลิ้นเครื่องยนต์ที่เรียกว่า valve stem มีขดลวดสวมก้านลิ้นเรียกว่า valve spring เพื่อดึงให้ลิ้นปิดอยู่กับแท่นลิ้นที่เรียกว่า valve seat

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน