Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


vacuum advance control
1. เครื่องเร่งไฟเครื่องยนต์ที่ใช้กำลังดูดจากคาร์บูเรเตอร์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน