Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


usher (อัฌ-เออะ) n. vt.
1. หนักงานเฝ้าประตูมีหน้าที่ขานชื่อแขกหรือนำแขกไปยังที่นัง
2. นำ, ขาน (ชื่อ)
3. นำเข้ามาซึ่ง (ความยุ่งยาก)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน