Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


used (ยูส, ยูซท) adj.
1. ที่ใช้เป็นประโยชน์, ที่ใช้แล้ว, เคยชิน, เคย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน